Rogaland Røde Kors m/Flekkefjord by

Vi har i dag ca. 13 000 medlemmer, fordelt på 15 lokalforeninger.

Røde Kors i Rogaland har eksistert siden 1922. Det humanitære behovet er stort, og i dag driver Røde Kors mer enn 30 nasjonale aktiviteter i distriktet og dets lokalforeninger. Dagens Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by drives av et distriktskontor, med distriktsstyret som oppdragsgiver. I dag bidrar Røde Kors I Rogaland sterkt innenfor søk, redning og beredskap. Vi har også sterkt fokus på integreringsaktiviteter, bekjempelse av ensomhet, og sosial ekskludering.

Mer om Rogaland Røde Kors

Her finner du blant annet; kontaktinfo til ansatte, aktuelle saker, distriktsstyret

Informasjon til nye frivillige

Her finner du relevant informasjon knyttet til frivillighet og aktiviteter i regi av distriktet.

Kontakt Rogaland Røde Kors

Her finner du beliggenhet, kontaktinformasjon til ansatte på distriktskontoret.

Hytteutleie

Rogaland Røde Kors tilbyr utleie av flotte hytter til bedrifter og private.

Førstehjelp  og  brannvernkurs Røde Kors Førstehjelp

 

Lokalforeninger i Rogaland

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps og Besøkstjeneste med hund.
Vi har aktiviteter innen bl.a. innen Hjelpekorps, Sanitetsvakt, RØFF, Besøkstjeneste, Besøkshund, Leksehjelp, Beredskapsvakt, Desentralisert blodgivertjeneste og Turgruppe.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, RØFF, Barnas Røde Kors, Beredskapsvakt, Besøkstjeneste og Desentralisert blodgivertjensete.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, RØFF, Besøkstjeneste, BARK, Røde Kors Ungdom, Leksehjelp, Flyktningguide og Visitortjeneste.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, BARK og Flyktningguide
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Omsorg, BARK, Beredskapsvakt, Besøkstjeneste og Desentralisert Blodgivertjeneste.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, RØFF, BARK, Besøkstjeneste, Asylguide, Beredskapsvakt og Desentralisert Blodgivertjeneste.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Flyktningguide, Leksehjelp, Norsktrening, Gatemegling, Vitnestøtte, BARK og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter bl.a. innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, BARK, Beredskapsvakt, Diskotek for barn og Puzzlers - grupper for barn med ASD.
Vi har aktiviteter bl.a. innen EVA (rettet mot kvinner med utenlandsk bakgrunn i en vanskelig livssituasjon), Norsktrening, Språkkafé for kvinner, Turgruppe, BARK, Røde Kors Ungdom og Besøkstjeneste.