Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by

Vannskuter i høy fart på vannet Vis bildetekst
Nasjonalt Ressurssenter for Vannredning på Karmøy. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Frivillige i Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by bidrar til trygge og gode lokalsamfunn. De driver et bredt spekter av aktiviteter innen migrasjon, oppvekst, sosial inkludering og beredskap.

Lokalforeninger i Rogaland

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps og Besøkstjeneste med hund.
Vi har aktiviteter innen bl.a. innen Hjelpekorps, RØFF, Besøkstjeneste, Besøksvenn med hund, Leksehjelp, Beredskapsvakt, Desentralisert blodgivertjeneste og Turgruppe.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, RØFF, Barnas Røde Kors, Beredskapsvakt, Besøkstjeneste og Desentralisert blodgivertjeneste.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, RØFF, Besøkstjeneste, BARK, Røde Kors Ungdom, Leksehjelp, Flyktningguide og Visitortjeneste.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, BARK og Flyktningguide
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Omsorg, BARK, Beredskapsvakt, Besøkstjeneste og Desentralisert Blodgivertjeneste.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, RØFF, BARK, Besøkstjeneste, Asylguide, Beredskapsvakt og Desentralisert Blodgivertjeneste.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Flyktningguide, Leksehjelp, Norsktrening, Gatemegling, Vitnestøtte, BARK og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter bl.a. innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Beredskapsvakt.
Vi har aktiviteter bl.a. innen EVA (rettet mot kvinner med utenlandsk bakgrunn i en vanskelig livssituasjon), Norsktrening, Språkkafé for kvinner, Turgruppe, BARK, Røde Kors Ungdom og Besøkstjeneste.