Bryne Røde Kors Grasrotfond

Informasjon om hva Bryne Røde Kors bruker sine grasrotmidler til

Bryne Røde Kors bruker sin grasrotandel til å hjelpe andre.
Vi har valgt å opprette et grasrotfond hvor ledere for fritidsaktiviteter kan søke om støtte til de i aktiviteten som kanskje ikke har råd til å være med på alle aktiviteter.
Vi har støttet medlemskontingenter, turneringer, kulturskole, utstyr til leirskole,
Aktivitetsledere som ønsker mer informasjon om dette kan sende en mail til bryne@rodekors.org så får de tilsendt informasjon om hvordan de skal gå frem for å søke.


Ønsker du å gjøre en forskjell og hjelpe oss å hjelpe andre kan du sette opp Bryne Røde Kors som din grasrotmottaker der du tipper.