Bryne Røde Kors

Bryne Røde Kors  driver med flere ulike aktiviteter for alle aldersgrupper.

 

Bryne Røde Kors har et aktivt hjelpekorps som ble startet i 1948. Hjelpekorpset stiller på sanitetsvakter rundt i kommunen, og har jevnlige møter på Røde Kors huset.

Bryne Røde Kors friluftsliv og førstehjelp, RØFF er for ungdom fra 13-17 år og lærer ungdom friluftsliv og førstehjelp.

Bryne Røde Kors omsorg har ei aktiv besøkstjenestegruppe. De går  blant annet på besøk på sykehjem.
Det er også utdannet ekvipasjer med besøkshund som skal på besøk ut til sykehjem i kommunen.

Bryne Røde Kors driver også leksehjelp på biblioteket.

Bryne Røde Kors Beredskapsvakter, er for de som vil bidra når det trengs. Alle i kommunen fikk brosjyre i forhold til dette i mai 2013.

Bryne Røde Kors turgruppe. Dette er et lavterskeltilbud, hvor alle som trenger noen å gå tur med kan møte ved inngangen til Sandtangen kl 18.00 det publiseres på facebook når vi går tur.

I tillegg til dette har Bryne Røde Kors blodtapping for blodbanken på mandager.