Flekkefjord Røde Kors

Flekkefjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Sundegata 2a, 4404 FLEKKEFJORD
Telefon
97969354
E-post
Elisabeth.djupnes@rodekors.org
Leder
Elisabeth Djupnes
Nestleder
Ingunn Sæther

Her finner du Flekkefjord Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side