Hjelmeland Røde Kors

Hjelmeland Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Vormedalsvegen 1081, 4130 HJELMELAND
Telefon
93495104
E-post
post@rodekors.hjelmeland.no
Leder
Lars Martin Riskedal

Vakttelefon Hjelpekorps: 93 49 51 04

Her finner du oss på vår Facebook-side