Nærbø Røde Kors

Nærbø Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har aktiviteter innen bl.a. innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Visitortjenesten og Migrasjon.

Adresse
Nærbøgata 23, 4365 NÆRBØ
Telefon
416 11 011
E-post
naerbo@rodekors.org
Leder
Helene Slettebø Ugland
Nestleder
Liv Anne Aanestad Vold

Her finner du Nærbø Røde Kors på Facebook

Her finner du Nærbø Røde Kors Hjelpekorps på Facebook.

Utleie av Røde Kors-huset? Kontakt Oddgeir Wiggen, tlf.: 906 19 150 eller Helene S. Ugland 948 03 935

Vil du bli frivillig?

Ta kontakt med Helene Ugland, tlf: 948 03 935 eller e-post: helene.ugland@rodekors.org

Aktiviteter i Nærbø Røde kors