Flyktningguide i Rogaland

Flyktningguiden er et tilbud til bosatte flyktninger som går på introduksjonsprogram. Tilbudet er et samarbeid mellom Røde Kors og kommuner.

Hva gjør en Flyktningguide?

Røde Kors tilbyr en guide som for eksempel kan hjelpe med språktrening, lekser, eller svare på spørsmål om Norge som flyktningen lurer på. Mange ønsker også å ha noen å gå på tur med, lage mat, fiske eller trene sammen med.

Språktrening og nettverk

Variasjonen er stor når det gjelder hva en guide og en flyktning kan gjøre sammen. Målet med flyktningguiden er først og fremst å bidra til at flyktningen får språktrening, får bli bedre kjent i lokalsamfunnet, og at han eller hun får et større nettverk.

Guidene får også mulighet til å bli kjent med en ny person, man får lære om et nytt land og hvordan det er å være ny i Norge.

Hvor ofte møtes en guide og flyktning?

Vanligvis møtes en guide og en flyktning 2-4 ganger i måneden. Det skrives en kontrakt med Røde Kors som gjelder for ett år, men det kan også gjøres kortere avtaler. Stort sett kobler man én-til-én, men det kan også være familier som møter hverandre. Guiden får tilbud om opplæring og oppfølging underveis i perioden.

Både flyktninger og guider får tilbud om fellesaktiviteter som tur til Kongeparken, tur til Julebyen Egersund, turgruppe og mer.

Les mer om flyktningguide på sidene til Norges Røde Kors

Kontakt oss om Flyktningguide i Rogaland

Beate Eikemo
Rådgiver Migrasjon for distriktskontoret (Rogaland Røde Kors) og Flyktningguidekoordinator (Sandnes og Sola)
e-post: beate.eikemo@redcross.no
telefon: 414 02 817

Dunja Ibradzic
Flyktningguidekoordinator (Stavanger og Randaberg)
e-post: dunja.ibradzic@redcross.no
telefon: 416 28 742

Lillian Eigeland Nilsen
Flyktningguidekoordinator (Flekkefjord)
e-post: lillian.nilsen@rodekors.org
telefon: 911 29 864

Linn Hege Solås
Flyktningguidekoordinator (Karmøy)
e-post: linn.hege.solas@redcross.no
telefon: 915 85 817