Månedens frivillig for april

For april måned har arbeidsutvalget kåret Kirjan Krågeland som månedens frivillig i Rogaland Røde kors.

 Kirjan er Operativ leder i Rogaland Røde Kors Hjelpekorps, og medlem av lokalstyret i Sandnes Røde Kors. Han begynte i Røde Kors vinteren 2000. «Jeg ble med en kamerat på det som da var URK (Ungdommens Røde Kors). Jeg var egentlig ganske lunken til det hele, men etter et par møter var jeg bitt av basillen» forteller han.

Han ble leder av Røde Kors Ungdom lokalt og medlem av Distriktsråd Ungdom, og senere Distriktsrådsleder for Ungdom.

I 2009 ble han valgt til korpsleder i Sandnes og siden det er det i hovedsak hjelpekorps som har stått i fokus. Kirjan forteller; «det har aldri vært et problem å få bli med og å hjelpe. Dette er en organisasjon med mange muligheter, og som tilbyr et godt miljø. Det er stadig nye utfordringer og en får opplevelser som er litt utenom det hverdagslige».

Kirjan forteller videre om sitt engasjement i Røde Kors; «så lenge jeg har vært en del av Røde Kors har jeg hatt verv. Jeg liker å trekke i trådene og har sagt mye ja til å delta på aktiviteter. Dette er vel fordi jeg er engasjert og liker utfordringer» I 2014 og 2015 prøvde han å roe ned aktivitetsnivået, men det varte ikke lenge. «Det er så kjekt, og jeg vil gjerne være med å bidra. Det er vanskelig å si nei når jeg vet at jeg kan» forteller Kirjan engasjert.  

Kirjan var innsatsleder for Rogaland Røde Kors Hjelpekorps under den store skogbrannen i Sokndal i april. Rundt 7000 mål brant og flere hundre måtte evakueres fra sine hjem. Kirjan reiste ned som leder for de frivillige, og holdt igjennom den første natten kontroll på mannskap i samarbeid med politi. Det ble også stilt med biler for evakuering av beboerne i området.

Selve evakueringen ble utført i løpet av de første timene, deretter var det bemanning av sperreposter og generell beredskap. På grunn av størrelsen på skogbrannen, viste nasjonale medier raskt sin interesse for det som skjedde i Sokndal. Kirjan forteller; «det ble brukt mye tid på ekstern kommunikasjon. Jeg ble tidlig kontaktet av pressekontakten i Norges Røde Kors, flere nasjonale medier ringte, til og med BBC tok kontakt. Det var et stort trykk fra de forskjellige mediene disse dagene». 

Om det å bli valgt som månedens frivillig, sier Kirjan; «Det var veldig overraskende, men utrolig kjekt. Jeg forstod ikke helt med en gang at det var meg når utnevnelsen ble lest opp. Det er veldig stas at innsatsen min blir lagt merke til». 

 Arbeidsutvalget roser Kirjan for sin innsats under skogbrannen i Sokndal. Han greide det å kombinere en krevende situasjon med beredskapsarbeid, med et stort trykk fra flere medier. Kirjan fikk i etterkant mye ros fra Norges Røde Kors knyttet til hvordan han håndterte dette presset.

Kirjan beskrives som en ekte hjelpekorpser. Et «ja»-menneske som bryr seg og stiller opp for andre. Han hjelper til der han kan og sier aldri nei. Dersom en lurer på noe er det bare å ringe Kirjan, og har han ikke svar, så finner han svar. Han er en stor ressurs og støtte for både enkeltmedlemmer og Hjelpekorpset for øvrig. Kirjan er faglig dyktig og går fremfor som et godt eksempel.  

Vi er takknemlige for å ha Kirjan med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.