Månedens frivillig for august

For august måned har arbeidsutvalget kåret Kristian Fuglseth som månedens frivillig. Kristian er styremedlem i Egersund Røde Kors, og har vært sterkt involvert i oppussingen av Røde Kors sitt aktivitetssenter Marka.Han begynte i Hjelpekorpset i 1974, og har vært aktiv fra og til siden da. – Jeg startet i speideren, og da var det naturlig å fortsette i Hjelpekorpset. Jeg opplevde det som en sprek organisasjon å være en del av. Jeg var opptatt av friluftsliv, og var bl.a. vakt ved Egersund sin hytte på Mydland, forteller Kristian. Etter at han fikk familie og barn trappet Kristian ned aktivitetsnivået, men ble kasserer i lokalforeningen i 1995. – Jeg ble varamann i styret til Svanevatn i 1993, og med i diverse aktiviteter i Hjelpekorpset, så jeg har vært involvert i Røde Kors siden jeg startet, forklarer han.

MF august- Kristian Fuglseth.jpg

Kristian har vært en av ildsjelene i oppussingen av Røde Kors sitt aktivitetssenter Marka. Dette er en jobb som har foregått over flere år, og omfatter en total oppussing av bygget. Arbeid med uteområdet starter nå til vinteren, med mål om at deler av dette skal stå ferdig våren 2020. Det er i forbindelse med arbeidet med aktivitetssenteret Kristian er kåret til månedens frivillig for august.-Det er kjekt å bli valgt som månedens frivillig, men det blir litt mye oppmerksomhet rundt meg som person. Denne jobben er det ikke bare jeg som gjør, det er mange ildsjeler som deltar. Vi er flere som har et felles mål, og som ønsker å bidra til å komme i havn med dette prosjektet, forteller Kristian. -Vi ser mange slutter seg opp om arbeidet, også i Røde Kors. Vi har tydeligvis truffet med det vi gjør, for det er mange som legger merke til jobben vi har gjort, forteller Kristian videre.

Kristian har flere minner fra sin tid i Røde Kors. – Jeg var med på et stort antall utrykninger i min tid i Hjelpekorpset, og har opplevd både tragiske og gledelige situasjoner. Noe av det som sitter igjen som de gode minnene, er vennskapet. Røde Kors er en organisasjon hvor vi som frivillige ikke engasjerer oss for egennytte. Det er lagspill og folk som samarbeider for å oppnå samme mål, sier Kristian. Også det å jobbe med Marka gir Kristian gode opplevelser.- Her i Marka skal vi bl.a. legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får oppleve naturen på nært hold. Vi ønsker å tilby et sted som kan gi mestringsfølelse, og at de som benytter seg av plassen skal oppleve at de får til noe de ikke har fått til tidligere. Det er fint å kunne bidra til dette, forklarer Kristian engasjert.

Arbeidsutvalget roser Kristian for sitt engasjement i oppussingen av Marka, og hans innsats i overdragelse og planarbeid over en periode på 5 år. Han har vært en svært dyktig pådriver i dette prosjektet. Kristian er særlig opptatt av at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få ha samme muligheter til naturopplevelser som oss andre, og denne drivkraften viser igjen i jobben han har lagt ned under arbeidet med Marka.Kristian beskrives som en person som er godt likt, uredd i sin utførelse av verv og prosjekter, men alltid diplomatisk.Vi er takknemlige for å ha Kristian med oss i Røde kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.