Månedens frivillig for juli

For juli måned har arbeidsutvalget kåret Frode Årsvold som månedens frivillig i Rogaland Røde Kors.

Frode er medlem av Stavanger Røde Kors, og har vært aktiv både i Hjelpekorpset og som frivillig for Ferie For Alle. Han begynte i Røde Kors for 8 år siden. De første årene var han tilknyttet Hjelpekorpset, de siste fem årene er det Ferie For Alle som har vært fokuset.

- Jeg startet i Hjelpekorpset for ca. 8 år siden. Allerede etter 1 år ble jeg operativ leder. At jeg ble spurt om dette kom litt brått på, men jeg sa ja. Jeg har alltid brent for å bruke tid på aksjoner, forteller Frode.

Frode 2.jpg

Han ble så ansatt i firmaet Caverion, som støtter Røde Kors og Ferie For Alle. -Det ble vist en presentasjon på jobb om Ferie For Alle. Jeg meldte meg som frivillig, og syntes dette var noe av det kjekkeste jeg hadde vært med på.

Etter det første året ble Frode spurt av Røde Kors om å være leder på et av sommeroppholdene. Han takket ikke ja da, men ble først nestleder, og deretter leder.

Frode har vært leder for Ferie For Alle, uke 28, de to siste årene. Etter noen opphold som frivillig, så Røde Kors at Frode hadde egenskaper til å bli en god leder. Det er i denne forbindelse Frode er kåret til månedens frivillig for juli.

Frode fremstår som en ytterst engasjert og dedikert person. Han uttrykker at det er en fantastisk opplevelse å gjøre noe for barna som deltar, og dette viser igjen i jobben han gjør. Ifølge Ferie For Alle-teamet, har Frode vist en god tilnærmingsevne til konflikter og løser disse på en god måte.

Frode uttrykker overraskelse over å bli valgt som månedens frivillig. -Jeg er ikke så flink til oppmerksomhet rundt meg selv, men det er utrolig gøy å bli anerkjent. Det er viktig å bli satt pris på. Det gir ekstra motivasjon til å fortsette med det jeg holder på med, sier han.

Frode har flere gode minner fra Røde Kors, og de beste minnene kommer fra oppholdene med Ferie For Alle.

- Deltakerne kommer fra forskjellige land og kulturer. De historiene de forteller, mange ganske sterke, gjør at en får bedre innsikt i de forskjellige kulturene og hverdagen deres i Norge, forklarer Frode.

Han sier videre - Forskjellige kulturer blir blandet når en er på disse turene. Eventuelle fordommer og grenser forsvinner.Frode forteller at det er en utrolig glede å se at hver sommer er det noen av ungene som får litt ekstra igjen for oppholdet.

- Flere av de som er med kan ikke svømme, eller har dårlige svømmekunnskaper. Hvert år opplever vi at noen kan reise hjem, stolte av å ha forbedret svømmeegenskapene sine, sier han engasjert.

Arbeidsutvalget roser Frode for hans innsats og engasjement for barn, og hans evne til å se den enkeltes behov. Han tar ansvar og er synlig i sin rolle som leder. Frode viser god evne til samarbeid, og er opptatt av at avgjørelser tas i fellesskap. Han er flink til å rose de frivillige, og de frivillige opplever å bli sett i sin rolle.

Frode beskrives som omsorgsfull, pratsom og omgjengelig. Han stiller alltid opp og er veldig engasjert. Han har et sterkt ønske om å bidra til en positiv opplevelse, både for barna, de voksne og frivillige.

Vi er takknemlige for å ha Frode med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.