Ferie for alle i Rogaland

Rogaland Røde Kors Ferie for Alle - Vinterferie for barn 2020

Ferie for alle inviterer til gratis 5 døgns aktiv vinterferie for barn på Gullingen i Suldal i uke 9, 22-27 februar 2020. På Gullingen får barna selskap av en fantastisk gjeng med frivillige fra Røde Kors.

Vi skal bo på Gullingen Turistsenter & Leirskule, midt i skianlegget. Det er beregnet plass til ca 50 barn. Ferie for alle er en aktiv ferie. Vi legger opp til friluftsaktiviteter - lek, sosialt samvær, utfordringer og glede i samvær med trygge voksne.  På Gullingen vil det bli muligheter for skigåing, aking og mange andre kjekke aktiviteter ute i snøen. Leirskolen har gode fasiliteter som legger til rette for en flott ferie. Les mer i invitasjon til vinterferien.

Som tidligere kan ikke familiene selv søke om plass på Ferie for Alle. Ansatte i kommunen har oversikt over hvem som har størst behov for ferieopphold, og familiene må henvende seg til sitt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten eller andre offentlige instanser som sender inn søknad på vegne av familien.

Fakta om ferie for alle

Ferie for alle er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Gjennom Røde Kors’ ferietilbud får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og aktiviteter, vekk fra hverdagens utfordringer og bekymringer. På Ferie for alle får familien tid til å være sammen og kan skape minner for livet.

Ferie for alle er en aktiv ferie. Vi legger opp til friluftsaktiviteter - lek, sosialt samvær, utfordringer og glede i samvær med trygge voksne. Vi ønsker å gi familiene en positiv opplevelse, gi mulighet for felles opplevelser for familien, samt tilrettelegge før å øke nettverket deres.  Det er derfor viktig at foreldre og barn deltar på aktivitetene sammen og i fellesskap med andre familier. Foreldre har ansvar for egne barn under hele oppholdet, mens frivillige fra Røde Kors legger til rette for at ferien blir best mulig for alle deltakerne.

Ferie for alle gjennomføres i skolens ferier.

  • Ferie for alle er et landsdekkende tilbud
  • Familien må ha minst et barn i alderen 6-13 år
  • Ferie for alle gjennomføres alltid i skolens ferier
  • Ferie for alle gjennomføres på steder tilrettelagt for en aktiv ferie
  • Ferie for alle varer fra 3-6 overnattinger
  • Ferie for alle er alltid rusfritt