Mennesker i ring utenfor bygning. Vis bildetekst
Leif Erik Egaas, varaordfører i Egersund, sto for den offisielle åpningen av Bystuå. Foto: Josephine Sayo Habana

Bystuå i Egersund åpnet

Aktivitetshuset i sentrum av Egersund har en rekke lavterskel-aktiviteter for alle aldre.

Bystuå ligger i Storgata 39, byens gågate. Her er variert tilbud med åpent hus, språkkafe, barneaktiviteter, håndarbeidstreff og treffpunkt for ungdom.

 

Selv om det har vært aktivitet her en stund, var den offisielle åpningen torsdag 28. september. Varaordfører i Egersund, Leif Erik Egaas, sto for snorklippingen. 

 

Huset rommer et stort oppholdsrom med kjøkken i første etasje, samt flere mindre rom for ulike aktiviteter i andre etasje. Bygningen er på drøyt 390 kvadratmeter. 

 

Egersund og Dalane Røde Kors har i flere år arbeidet for å få på plass en bystue som kan være et trygt sted hvor alle er velkomne. Det har vært viktig å ha et møtested i sentrum. Etter å ha leid flere steder i byen, er de nå på plass i eget hus. 

 

– Det skal være et sted det er lett å komme inn, og som er åpent for alle, sier leder i Egersund og Dalane Røde Kors Turid Mong.