2023_11_28_president_haugesundRK_Fellesverket_1 Vis bildetekst
Ungdomsfrivillig Herman viser president Siri Hatlen rundt på Fellesverket i Haugesund.

Presidenten imponert over Haugesund Røde Kors

Siri Hatlen la et av sine første besøk som nyvalgt president i Norges Røde Kors til Haugesund. Hun er imponert over alt lokalforeningen får til.

Mange Røde Kors-aktiviteter

Fra hun landet på Haugesund lufthavn med første fly fra hovedstaden tirsdag morgen var det lagt opp ett fullspekket og variert program med besøk tilflere av Røde Kors-aktiviteter. Hun merker fort at Haugesund Røde Kors er en aktiv og velfungerende lokalforening med mye å vise fram. Hatlen skryter av bredden.

– Her er det noe for alle som har lyst å bidra som frivillige. Det er nyttig å se hvordan ting blir gjort i Haugesund. Jeg lytter og lærer mye som jeg vil ta med meg, sier hun.

På rundturen traff hun mange engasjerte frivillige, og skryter spesielt av ungdommene hun møtte.

– Det er veldig hyggelig å møte så mange flotte folk i alle aldre. Spesielt kjekt er det å møte unge, dedikerte frivillige som er med og legger til rette for andre ungdommer. De er framtiden, sier hun.

Ungdom og eldre

På Vardafjell sykehjem møtte hun to hunder som sammen med matmor sprer glede blant beboerne. På Frakkagjerd ungdomsskole besøkte hun UFO, et sosialt tilbud etter skoletid som de unge selv har vært med å forme og bygge opp. De tre tiendeklassingene Josefine, Linnea og Maja fortalte at UFO har bidratt til bedre elevmiljø og en mer sammensveiset gjeng på tvers av årskullene. Prosjektet begynte som et samarbeid med Haugesund Røde Kors, og ved årsskiftet tar kommunen over driften.

Presidentbesøk
På Frakkagjerd ungdomsskole ble Siri Hatlen møtt med nystekte lapper og smoothie fra elevene som er med i UFO (Ungdommens fritidsordning).

Besøket ble avsluttet på Fellesverket hvor hun ble vist rundt av ungdomsfrivillig Herman (15). Han er frivillig her to til tre ganger i uken, og er noen ganger bare innom for å henge.

Godt samarbeid

Hun fikk også innblikk i det utbredte samarbeidet lokalforeningen har med kommunen og næringslivet i byen.

Tre personer rundt et bord.
Nestleder Wenche Urdal i Haugesund Røde Kors, president Siri Hatlen i Norges Røde Kors og leder Paul Eggen i Haugesund Røde Kors på Rådhuset.

– Vi fikk en hyggelig mottakelse hos ny politisk ledelse på det flotte rådhuset. Det var en god tone og vilje til å samarbeide til beste for byen. På lunsj med Allianse-partnerne var det flott å oppleve så mange gode samarbeidspartnere som vil bruke formiddagen med Røde Kors, sier hun.

Tradisjon for å invitere

Hatlen ble valgt til president for Norges Røde Kors i starten av oktober, og er øverste leder for rundt 42.000 frivillige i Norge. Haugesund Røde Kors har tradisjon for å invitere nye presidenter og generalsekretærer til byen. I tillegg til at det er stas med storfint besøk, er det viktig at den nasjonale ledelsen vet hva som skjer rundt i landet.

– Vi synes det er viktig at de som skal styre organisasjonen er ute og ser alt det spennende som skjer, sier styreleder Paul Eggen i Haugesund Røde Kors.