Opplæring og erfaringsutveksling for tillitsvalgte

Distriktsstyret i Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by inviterer frivillige med verv i styrer/råd på lokalt og distrikts nivå til opplæring og erfaringsutveksling.

Samlingen arrangeres på distriktskontoret (Nikkelveien 14) lørdag 27. april klokken kl. 10:00 - 15:00, inkludert lunsj.

Program
Del 1:
• Styrets ansvar og oppgaver herunder samarbeid og team
• Røde Kors sin ledelsesmodell
• Lovene inkludert GDPR
• De frivillige - vår viktigste ressurs
• Velfungerende lokalforening
• Beredskap

Del 2: Opplæring og gjennomgang av digitale systemer
• Mitt Røde Kors
• Microsoft Teams
• Korsveien
• Bruk av Røde Kors epost
• CIM

Meld deg på her.