Gave fra Sparebankstiftelsen til Ferie for alle Rogaland

Ferie for alle i Rogaland mottok nylig kr. 300.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Stiftelsen har støttet Ferie for Alle i flere år, og denne gaven gjør det mulig for oss å sende flere barn og deres familier på ferietur med  Røde Kors.  I 2018 arrangerer vi 4 opphold i skolens ferier, og totalt får nesten 200 barn tilbud om ferie med Røde Kors.

Morten Urrang, i aktivitetens ressursgruppe, mottok diplom/gavebrev på vegne av Rogaland Røde Kors m/Flekkefjord by og Ferie for alle. På bildet under ser vi Morten sammen med Ellen Instefjord fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

På vegne av barn fra hele fylket takker Ferie for Alle Rogaland så mye for gaven!