Månedens frivillig for juni

Månedens frivillig for juni er Maria Mong. Hun er korpsleder i Egersund Røde Kors Hjelpekorps.

For juni måned har arbeidsutvalget kåret Maria Mong som månedens frivillig. Maria startet i hjelpekorpset til Røde Kors i Egersund for fire år siden. Maria forteller at hennes innsats i organisasjonen har gått hånd i hånd med hennes utdanning som sykepleier. Starten på hennes frivillig-innsats ble trigget av en dramatisk hendelse på jobb, da hun var med som første helsepersonell på stedet etter en bilulykke. Hun husker dette svært godt, og følte i etterkant av denne opplevelsen et ønske om, og behov for, å lære enda mer om førstehjelp. Dette for å kunne mestre slike situasjoner best mulig, og føle seg enda tryggere i sin rolle som sykepleier. For Maria ble Røde Kors et klart svar på dette behovet. Hun startet kort tid etter denne hendelsen som beredskapsvakt og har vært svært aktiv i Egersund hjelpekorps siden den gang.

"Som frivillig i Røde Kors får man venner for livet, og er del av et helt unikt fellesskap", sier Maria om sin opplevelse av det å være frivillig i Egersund Røde Kors. Maria har fått utrettet mye på de fire årene hun har vært aktiv i organisasjonen, og er i dag korpsleder i hjelpekorpset i lokalforeningen. Som del av denne rollen, har hun også vært ansvarlig for Røde Kors-innsatsen i forbindelse med Nordsjørittet i 2017. Her har Maria lagt ned et stort og solid stykke arbeid, og har nå på bakgrunn av denne innsatsen blitt tildelt prisen for månedens frivillig. I forbindelse med Nordsjørittet fungerer hun som bindeledd mellom de som styrer beredskapsarbeidet på arrangørsiden og Røde Kors. Hun sørger blant annet for at Røde Kors stiller med riktig kompetanse og bemanning på rett sted, til rett tid - samt at alt nødvendig utstyr er på plass. "Å fremme de ulike frivillige der de har sine styrker, og finne frem til det beste i hver enkelt", beskrives av Maria som den viktigste lærdommen hun har tatt med seg fra sin tid i Røde Kors så langt. Hun legger vekt på at i Røde Kors er det plass til alle. I Nordsjørittet er et stort antall frivillige involvert fra flere lokalforeninger i Rogaland i tillegg til Egersund, og Maria presiserer at dette er noe distriktet og alle hjelpekorpsene står sammen om. Arrangementet krever mye koordinering, både i forkant og under helgen.

Som leder for hjelpekorpsets arbeid under Nordsjørittet, og som korpsleder i Egersund, har Maria vist stort engasjement og handlekraft. Som bindeledd før, under og etter dette store arrangementet har hennes evner til koordinering av mange parallelle oppgaver samt organisatoriske ferdigheter kommet godt frem. Arbeidsutvalget er imponerte over måten hun har klart å fronte dette viktige arrangementet på og stått støtt i de utfordringer som har kommet underveis i arbeidet. Maria er tydelig og strukturert, og opptatt av å fremme samarbeidet i distriktet i forbindelse med Nordsjørittet. Arbeidsutvalget roser det arbeidet Maria gjør, både lokalt og på vegne av distriktet som helhet. Vi er svært glade for å ha henne med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med kåringen.