Månedens frivillig for mars

Lina Lillehammer Bakka er månedens frivillig i Rogaland Røde Kors m/Flekkefjord by.

Lina Lillehammer Bakka var en av mange flinke frivillige som ble foreslått til månedens frivillig for mars. Hun begynte i Røde Kors sammen med familien i 7 års alderen og har vært aktiv i Hjelpekorpset de siste 3 årene. Hun tok hjelpkorpsprøven som 14 åring og har vært med aktivt selv siden det.

Lina har vært en av pådriverne for å starte opp RØFF i Suldal Røde Kors. RØFF som står for Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp er et tilbud for ungdommer mellom 13 og 17 år. Hun og to andre ungdommer ønsket seg et eget tilbud for ungdommer i Røde Kors i Suldal. Derfor startet hun opp dette i samarbeid med flere andre frivillige. Hun er i dag ungdomsleder for RØFF-gruppen i Suldal. Hun har derfor mye av æren for at mellom 20 og 30 ungdommer melder seg på til hver aktivitetskveld/helg.

"Vi ville ha en ungdomsgruppe i Røde Kors", sier Lina på spørsmålet om hvorfor hun ønsket å starte opp RØFF. Ungdommene som deltar får prøve seg på mange ulike aktiviteter, blant annet elveredning, tur til Røde Kors hytta og førstehjelpsløype.

Arbeidsutvalget til distriktsstyret, som har foretatt månedens kåring, er utrolig imponert av det arbeidet som Lina har gjort som ungdomsleder for RØFF. I tillegg til at hun også er styremedlem i lokalforeningsstyret og aktiv i beredskapsarbeidet i Suldal Røde Kors. Det er flott å se så unge mennesker som Lina som tar initiativ og starter opp gode aktiviteter for ungdom. Det står stor respekt for den innsatsen har lagt ned fra henne over flere år. Suldal Røde Kors er heldig som har en så flink frivillig. Tusen takk for ditt arbeid, Lina!