Månedens frivillig for april

For april måned har arbeidsutvalget kåret Christer Mikalsen som månedens frivillig. Christer er frivillig i Sandnes Røde Kors hjelpekorps og leder for skredgruppen i Rogaland Røde Kors. Hans Røde Kors-reise begynte nord i landet, i Bodø, allerede i 1998 da han flyttet dit for å gå videregående skole. «Jeg måtte ha noe å drive med som ny i byen, og var på jakt etter en aktivitet. Røde Kors hadde stand på stortorget i Bodø, og slik ble jeg med i hjelpekorpset», forteller Christer. Hjelpekorpset var også en naturlig fortsettelse av de aktiviteter han tidligere hadde vært med på, blant annet i speideren. «I denne aktiviteten får jeg kombinert den frivillige innsatsen med friluftsinteressen – også liker jeg at det er litt action», sier Christer tydelig engasjert.

Siden Christer flyttet sørover til Rogaland igjen i 2000, har han vært aktiv i hjelpekorpset i distriktet, først i Sola Røde Kors, og deretter i Sandnes Røde Kors. «Det beste med å være frivillig er å hjelpe mennesker i nød. Det er den store drivkraften», sier han. Siden 2012 har han vært med i den spesialtrente skredgruppen i Rogaland, som han nå leder. Gruppen består av ca. 20 frivillige som er i høy beredskap gjennom vintersesongen. Til sammen legger de ned 3000-4000 timer i løpet av sesongen. De skal være klare i helikopteret, som flys ut fra 330-skvadronen på Sola, innen 20-30 minutter etter varsling fra Hovedredningssentralen Sør-Norge. Gruppen er unik i distriktet, og en av svært få nasjonalt, og gir en stor trygghet for folk i fjellet. For april måned, som for folk flest markerer slutten på vinter- og skisesongen, har Christer blitt hedret med utmerkelsen som månedens frivillig for sin innsats gjennom en travel vinter. Sesongen hadde spesielle værforhold og flere aksjoner i nærområdet, både i Sauda, Hunnedalen og Suldal.  «Flere fra skredgruppen var veldig tett på når skredet gikk i Hunnedalen. En av de frivillige var bare 150 meter unna skredstedet», forteller Christer. I tillegg til aksjoner, har han også hatt mye mediekontakt i forbindelse med hendelsene, og bidratt sterkt til viktig informasjon om forebyggende tiltak ved skredfare. Han uttrykker at det er kjekt at arbeidet blir verdsatt, og er tydelig på at han ikke kunne klart denne jobben alene. Prisen deler han med resten av gruppen. «Medlemmene i skredgruppen gjør en kjempejobb, og det er viktig med rekruttering da det er krevende å ha nok medlemmer til den beredskapen som kreves. Det er et langt utdanningsløp, og ikke alle er egnet til å drive med dette», forteller han.

Arbeidsutvalget roser Christer sin innsats gjennom årets skredsesong. Han beskrives som en person som er 100% engasjert i det han bryr seg om. Han er lidenskapelig opptatt av fag, og har ved flere anledninger vist at han er villig til å ofre mye for å få drive med det frivillige arbeidet han brenner for. Blant annet flyttet han på seg i sin tid for å få dyrket ambulanselidenskapen og han har gjort mye med tilrettelegging av ferier og fritid for å få med seg det som har vært av skredøvelser og arrangementer i vintersesongen. Arbeidsutvalget berømmer måten Christer har håndtert mediekontakten i kjølvannet av hendelsene denne sesongen, og fokuset på forebyggende arbeid som han og resten av gruppen har vist. Han har fremvist profesjonalitet og trygghet i rollen som leder av skredgruppen. Distriktet setter stor pris på arbeidet som legges ned av skredgruppen, og er stolte av at distriktet har en slik gruppe i beredskap. Vi er takknemlige for å ha Christer med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.