Månedens frivillig for august

For august måned har arbeidsutvalget kåret Klara Reime Ueland som månedens frivillig. Klara er frivillig i omsorgsavdelingen i Nærbø Røde Kors, og aktivitetsleder for besøkstjenesten i lokalforeningen. Klara har vært aktiv frivillig i besøkstjenesten i nesten 40 år, helt siden 1979. – Da jeg var ung hadde vi min farmor boende hjemme hos oss, og med dette fikk jeg et stort engasjement for eldreomsorg. Jeg brenner for denne gruppen, forteller Klara. Broren hennes var også med i hjelpekorpset da hun meldte seg inn, og Røde Kors ble et naturlig valg både for henne og flere andre i omgangskretsen som startet i aktivitet samtidig.

Tidligere var Klara leder for besøkstjenesten og senere omsorgsavdelingen i Nærbø Røde Kors i mange år. Nå er det organisering av sosiale treff for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som er det hun bruker mesteparten av sin tid som frivillig på. – Det å få arrangere disse treffene er utrolig givende og det er kjekt at de samme kommer igjen gang etter gang. Klara beskriver et godt samhold mellom de frivillige, og det er mange som samarbeider i lokalforeningen får å få dette til. De eldre deltakerne blir transportert til og fra arrangementet i mannskapsbilen som kjører mange mil hver gang for at de som ikke kommer seg ut ellers skal få denne muligheten. – Når det lyser i øynene til deltakerne er det «voldsomt gildt», sier Klara. Aller kjekkest synes hun det er når lokalforeningen får til godt samarbeid med kommunen, og sammen gjør en forskjell i lokalsamfunnet. Til tross for at det er disse treffene som er fokus i hverdagen, var det Klaras innsats i forbindelse med tiltaket «slå ring om Varhaug» i lys av den tragiske drapssaken i august som førte til at hun ble utnevnt til månedens frivillig denne gangen. Da hun hørte varaordføreren snakke om dette tiltaket, plukket hun raskt opp telefonen og ringte og spurte om Nærbø Røde Kors kunne bidra til arrangementet. Kommunen ville gjerne ha Røde Kors med på laget, og det ble annonsert på lokalforeningens Facebookside. – Jeg husker jeg tenkte at hvis det skulle være en gang omsorgsavdelingen skulle stille opp var det da, forteller Klara. – Denne tragiske hendelsen rammet mange, og det var viktig å bidra til å slå ring rundt alle i lokalsamfunnet. Denne mandagskvelden i august møtte ca. 1700 personer opp på torget på Varhaug for vise sin støtte til de berørte. Blant disse var i overkant av 20 lokale Røde Korsere, både fra omsorg og hjelpekorps til stede.    – Alle som kunne være der denne kvelden var der, sier Klara.

Arbeidsutvalget roser Klara for hennes innsats og raske respons i forbindelse med «slå ring om Varhaug». Hun fulgte med i timen, og bidro til å dekke et akutt humanitært behov i lokalsamfunnet. Klara viste handlekraft i en krevende situasjon, og gikk foran som et godt eksempel sterkt forankret i Røde Kors-prinsippene og organisasjonens oppdrag. Arbeidsutvalget trekker spesielt frem viktigheten av tett samarbeid med kommunen i slike situasjoner, og Klaras evne til å engasjere og få med seg andre i det hun brenner for. Hun tør å gå sine egne veier og sette tanker ut i livet. Hun tok initiativ da det trengtes som mest. Vi er takknemlige for å ha Klara med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.