Månedens frivillig for desember

Månedens frivillig for desember er Alf Sigurd Kvia, frivillig i omsorg i Bryne Røde Kors.

For desember måned har arbeidsutvalget kåret Alf Sigurd Kvia fra Bryne Røde Kors som månedens frivillig. Hans engasjement for Røde Kors startet allerede som 14-åring da han gikk førstehjelpskurs på ungdomsskolen og deretter ble med i det lokale hjelpekorpset. «For meg var det en ulykke som trigget Røde Kors-interessen i ungdomstiden. Jeg falt ned fra fem meters høyde og ødela foten under bygging av idrettshallen på Bryne. Jeg ble hentet i ambulanse, og minnes at denne var i så dårlig forfatning at far startet innsamling til ny ambulanse gjennom Røde Kors», forteller Alf Sigurd. Videre minnes han at både hans far og bror var engasjerte i lokalforeningen, og at det ble naturlig også for han å bli med i Røde Kors. Etter dette har frivillig arbeid vært en stor del av hans liv. Han trekker frem muligheten til å være medmenneske som det beste med å være frivillig. «Når du først har kommet inn i Røde Kors, kommer du ikke ut», sier han med et smil om munnen.

Alf Sigurd har vært involvert i et bredt spekter av aktiviteter gjennom sine år i organisasjonen, alt fra hjelpekorps og blodtapping, til omsorgsaktiviteter som turgruppe og Ferie for alle. Det som allikevel ligger hans hjerte aller nærmest, og som står som det sterkeste Røde Kors-minnet, er julaften-arrangementet for mennesker i sårbare livssituasjoner på Bryne som han har hatt ansvar for i 17 år. Hans ekstraordinære innsats i forbindelse med dette arrangementet la grunnlaget for utnevnelsen som månedens frivillig for desember. De første fem årene var dette et samarbeidsprosjekt med frivillighetssentralen, før det ble et rent Røde Kors- arrangement. «Det første året var det kun 4 gjester og 7-8 frivillige. I 2017 var det 24 gjester og 6 frivillige», forteller Alf Sigurd stolt om arrangementets utvikling. Alf Sigurd tok det opp i familien da han satte i gang med prosjektet, og fikk positiv respons; de forstod at dette betydde mye for han. Videre uttrykker han stor takknemlighet til lokalsamfunnet med samarbeidspartnere på Bryne som stiller opp for arrangementet år etter år blant annet med donasjon av julemat, blomster og gaver. Dette betyr mye, og gir motivasjon for videre innsats i mange år fremover.

Arbeidsutvalget roser Alf Sigurds innsats som pådriver for julaftenarrangementet på Bryne, og hans store engasjement for organisasjonen for øvrig gjennom mange år. I forbindelse med arrangementet har Alf Sigurd vist et formidabelt pågangsmot og stor viljestyrke knyttet til det han brenner for. Han har vært god til å profilere arrangementet samt rekruttere frivillige som ønsker å bidra spesielt på denne dagen. Han fremstår som samlende for de frivillige i aktiviteten, og tar godt vare på nye frivillige som kommer til. Arbeidsutvalget er imponerte over Alf Sigurd sin evne til nytenking og omstilling i forbindelse med denne årlige aktiviteten. Han omtales som en åpen og ærlig kar, og blir satt stor pris på for sitt engasjement. Vi er takknemlige for å ha Alf Sigurd med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med kåringen.