Månedens frivillig for februar

For februar måned har arbeidsutvalget kåret Jan Drotningsvik som månedens frivillige. Jan er lokalforeningsleder i Sandnes Røde Kors, og også med i distriktets omsorgsråd og beredskapsutvalg. Jan begynte som speider i Odda og sier at det var naturlig for et friluftsmenneske å gå over til hjelpekorpset når han ble gammel nok, og han begynte i Odda Røde Kors Hjelpekorps i 1977. Etter hvert flyttet han til Sandnes for å gå videre med utdanningen, og var aktiv der fram til 1985 før livet ble litt for travelt til å holde på med den tidkrevende hobbyen. «I 2012 fikk jeg en telefon fra en gammel venn fra Røde Kors som lurte på om jeg kunne tenke meg å komme tilbake som medlem i styret for Sandnes Røde Kors», forteller han. Siden denne telefonsamtalen har Jan vært aktiv både i lokalforeningsledelsen i Sandnes og i ulike roller i distriktet.

«Det er viktig for meg å gjøre noe annet enn å bare jobbe. I Røde Kors får jeg bidratt med den kunnskapen og de evnene jeg har samlet sammen opp gjennom livet», uttrykker Jan. Han er engasjert i så mangt, og nominasjonen som månedens frivillige er også todelt. I februar bidro Jan stort til ferdigstilling av distriktets nye beredskapsplan og han koordinerte også arbeidet med å invitere Røde Kors-frivillige og brukere i Sandnes, Sola og Stavanger til Billy Elliot- forestilling i Sandnes Kulturhus. Jan har jobbet med ny beredskapsplan for distriktet over lengre tid, og har vært en av pådriverne for dette. «Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og nå kan vi også skryte på oss at vi har en skriftlig plan klar til de fleste situasjoner», sier Jan. Han er tydelig på at han ønsker å dele æren. «Vi har vært en gruppe som har jobbet med dette, og dette er en fin oppmerksomhet til oss som gruppe. Jeg har kanskje skrevet mye, men planene har vi utarbeidet i fellesskap», forteller han. I motsetning til beredskapsplanen, kom Billy Elliot-forestillingen som en ren tilfeldighet. Jan ble kontaktet av Sandnes Sparebank som ønsket å gi billetter til frivillige i Røde Kors for å hedre deres innsats, og etter litt diskusjon ble de enige om at dette var en god anledning til også å gi et tilbud om en opplevelse også til de mange som ikke har råd til eller klarer å være med på et slikt kulturtilbud. Jan koordinerte påmelding, og fikk med også Sola og Stavanger Røde Kors for å nå ut til flere frivillige og brukere. «Jeg ble veldig fornøyd med resultatet, og vi klarte å fylle opp setene til en fantastisk forestilling», sier han.

Arbeidsutvalget berømmer Jan sin innsats som en av primus-motorene for ny beredskapsplan, samt hans innsats med å skape en minneverdig opplevelse for brukere så vel som frivillige med Billy Elliot-forestillingen. Jan er en handlingens mann. Han viser et stort engasjement for det han til enhver tid driver med, og innehar en bred kompetanse som er nyttig for Røde Kors, både i Sandnes og i distriktet. Han er effektiv og strukturert, og god med mellommenneskelige relasjoner. Jan har mye å bidra med både innenfor administrasjon, kursing, skrivearbeid og IKT. Arbeidsutvalget synes at Jan har en god evne til å lære fra seg sin kunnskap og til å tenke nytt for å drive Røde Kors fremover. Han innehar en teknisk kompetanse som er viktig for organisasjonen - også er han en reser i Excel. Vi er takknemlige for å ha Jan med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med kåringen.