Månedens frivillig for januar

For januar måned har arbeidsutvalget kåret Rolf Bergheim som månedens frivillig. Rolf er frivillig i Sandnes Røde Kors og har vært med i ca. 10 år. Hans reise i Røde Kors startet nokså tilfeldig med at han, gjennom sitt engasjement i sjøspeiderne, ble dratt med på en leteaksjon i Sandnes der de hadde behov for båter. «Jeg kjørte båten til Røde Kors-huset i Sandnes, og etter aksjonen fikk jeg beskjed om å ta hjelpekorpskurs og melde meg inn», smiler Rolf. Han forteller videre at han brenner for friluftsliv, og at dette ble en viktig del av valget om å starte i hjelpekorpset. Kurs ble det, og han har vært svært aktiv i foreningen siden.

I dag er Rolf både sambandsleder i lokalforeningen i Sandnes og fagleder for samband i distriktet. Når han ikke bruker tiden på Røde Kors, jobber han med å bygge sendere for nødnett og mobilnett, så det er ingen tvil om at hans kompetanse er overførbar til jobben som frivillig i Røde Kors. Han fant raskt sin plass i foreningen. I år var det behov for en stor oppdatering på nødnettet i distriktet. Rolf utførte denne store jobben en helg i januar, og det er denne innsatsen som la grunnlaget for utnevnelsen som månedens frivillig. I tre dager var Rolf i full sving, først på distriktskontoret i Sandnes og deretter i Haugesund hvor lokalforeningen stilte lokaler til disposisjon. Han omprogrammerte på disse dagene de til sammen nesten 300 nødnett-terminalene for hele distriktet. Det var første gang distriktet selv har stått for denne omprogrammeringen med frivillige til gjennomføring. Jobben var dog ikke helt uten utfordringer underveis, da utstyret som skulle benyttes ikke kom frem i tide. «Jeg manglet nødvendig utstyr, men Ludvig Sande (korpsleder i Stavanger Røde kors, red.anm.) fikk ordnet lån av utstyr fra politiet. Uten denne hjelpen hadde vi ikke kommet i mål», sier Rolf takknemlig. Gjennom sin tid i hjelpekorpset har Rolf vært med på mye, og han trekker frem vintervaktene i Sirdal som han deltar på jevnlig som høydepunkt – her får foreningen mulighet til å gjøre en forskjell. «Ikke en vakthelg i Sirdal har gått uten å hjelpe noen. Gleden av å hjelpe andre som trenger det er min drivkraft», forklarer Rolf.

Arbeidsutvalget roser Rolfs innsats innenfor fagfeltet samband i distriktet. Han innehar en kompetanse som er svært viktig for Røde Kors i Rogaland, og et tydelig engasjement i alt han foretar seg. Rolf gir mye av seg selv uten å forvente noe i retur, og er en ressurs for frivilligheten, også for andre enn Røde Kors. Den jobben som ble gjort med oppdatering av nødnett i distriktet var tidkrevende, og selv om Rolf trives best i kulissene, synes arbeidsutvalget det er viktig å trekke frem slike oppgaver som ikke er synlige ut i organisasjonen, men som er så viktige for opprettholdelse av vår helhetlige beredskap. Rolf fremstår som en ydmyk og sympatisk person med et godt overblikk i forhold til de oppgavene han foretar seg. Han er også flink til å lære den praktiske kunnskapen videre til andre gjennom sin rolle om instruktør for operative kurs ute. Vi er takknemlige for å ha Rolf med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med kåringen.