For mai måned har arbeidsutvalget kåret Evy Therese Magnussen som månedens frivillig. Evy Therese er administrativ leder i Karmøy Røde Kors hjelpekorps og begynte i Røde Kors for 8 år siden. «Jeg tok alle hjelpekorpskursene da jeg begynte. Så kom en travel periode med små barn hvor jeg tok en pause, før jeg begynte for fullt igjen og fikk godkjenningen min i 2016», forteller hun. Hun uttrykker stor takknemlighet og glede over all kunnskapen hun får mulighet til å tilegne seg gjennom kursløpet til hjelpekorpset og det hun får være en del av. Det var muligheten til å være med på aksjoner for å redde liv som gjorde at Evy Therese valgte Røde Kors hjelpekorps. «Jeg har alltid tenkt at hjelpekorpserne gjør en kjempegod jobb, og jeg ville være en av de som hjelper», sier hun.

Siden Evy Therese fikk hjelpekorpsgodkjenningen sin i 2016, har hun hatt en bratt læringskurve. «Fra første stund ble jeg tatt veldig godt imot, og dette var en stor motivasjon til å fortsette", sier hun. Etter dette fulgte mange vakter for hjelpekorpset, før hun på årsmøtet i Karmøy Røde Kors i februar, ble valgt inn som administrativ leder i det lokale hjelpekorpset. Med dette vervet fulgte også ansvar for den årlige pinseleiren, som i mai i år ble avholdt på Karmøy. På bakgrunn av hennes innsats i forbindelse med arrangementet, har hun blitt tildelt prisen for månedens frivillig for mai. Det er en tydelig overrasket og rørt Evy Therese som intervjues i etterkant av utmerkelsen. «Jeg ble kastet rett ut i forberedelsene til pinseleiren i det nye vervet som administrativ, og fikk beskjed fra Hans Jakob og Kjell Olav (red.anm., Gulliksen og Bjørnerud) at jeg var leirsjef», forteller hun lattermildt. Hun bemerker at Hans Jakob har vært hennes mentor i denne prosessen, og roser han for all hjelp og støtte ovenfor henne som ny i rollen. For Evy Therese står pinseleiren som hennes beste Røde Kors-minne så langt. Jobben med arrangementet var krevende, men hun forteller at hun lærte utrolig mye gjennom denne prosessen, og omfanget av å arrangere noe slikt. «Jeg er en stor erfaring rikere, og setter pris på at jeg fikk tillit og muligheten til å prøve og feile – det er slik man lærer», sier hun.

Arbeidsutvalget roser Evy Therese for hennes innsats før, under og etter årets pinseleir. Hun beskrives som en positiv person med en god porsjon stå-på-vilje som vet hvordan hun vil ha det. Hun er direkte og tydelig – noe som er en stor styrke i arbeid som krever koordinering av mange ulike oppgaver og samarbeid med en rekke ulike mennesker. Til tross for at Evy Therese er fersk i sin rolle, både som administrativ leder og leirsjef, har hun håndtert ansvaret på en god måte; med trygghet og stort engasjement. Hun har tatt de nye oppgavene på strak arm og ikke vært redd for å bruke ressursene rundt seg for å be om hjelp ved behov. Arbeidsutvalget synes denne evnen til samarbeid er svært viktig, og at slike holdninger bidrar til at vi gjør hverandre gode i organisasjonen vår. Vi er takknemlige for å ha Evy Therese med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.