Månedens frivillig for oktober

For oktober måned har arbeidsutvalget kåret Anne Ferkingstad som månedens frivillig. Anne er leder for omsorgsrådet i Karmøy Røde Kors og har tilbakelagt nærmere 40 år som aktiv frivillig i Røde Kors. Hun ble med allerede i 1981, den gang i Sandnes Røde Kors hvor hun og mannen bodde på den tiden. «Jeg tok grunnkurs i førstehjelp og ble med som frivillig i lokalforeningen i Sandnes. Som ny i byen var det å bli med i Røde Kors en flott måte å bli kjent med folk på, og både min mann og jeg fant vår plass der», forteller Anne. Anne er veldig glad i Røde Kors-prinsippene, og det verdigrunnlaget som organisasjonen er tuftet på og som hun selv står for. «Det er viktig å ha Røde Kors i hjertet, og ikke bare i hodet», sier hun.

MF Anne Ferkingstad.jpg

Siden Anne startet i Røde Kors, har hun vært svært aktiv. I 1986, etter familien hadde flyttet til Karmøy, ble hun spurt om å være med i lokalforeningsstyret i det som den gangen var Skudeneshavn Røde Kors. «Jeg ble sittende i lokalforeningsstyret til 1994, kun med noen kortere opphold, og var innom det meste av verv. Deretter ble jeg leder for besøkstjenesten i Skudeneshavn frem til foreningene i området ble sammenslått til Karmøy Røde Kors i 2008», forteller Anne. De siste 10 årene har hun vært leder for omsorgsavdelingen i lokalforeningen på Karmøy. Hun beskriver den utviklingen som har vært fra besøkstjeneste til omsorg i Røde Kors som en fantastisk reise som hun og andre frivillige har fått gleden av å være med på. I løpet av tiden som omsorgsleder på Karmøy har hun vært svært engasjert innenfor Ferie for alle (FFA), og det er for sin innsats som leder for høstferien for barn på Utsira i oktober at hun har blitt utnevnt som månedens frivillig. Anne har ledet høstferieoppholdene i hele 9 år, og var i sin tid med og tok initiativ til oppstart av disse oppholdene, sammen med John Sjursø og FFA-koordinator på distriktskontoret, Sissel. «I Ferie for alle ser vi et enormt og økende behov – og føler som frivillig at man utgjør en stor forskjell. Man gir mye av seg selv, og møter en utrolig takknemlighet i den andre enden», forteller Anne. Hun føler at hun har mye igjen å utrette i Røde Kors.

Som leder av høstferieoppholdene på Utsira, har Anne vist et enormt pågangsmot og et rørende engasjement for det frivillige arbeidet og deltakerne som Røde Kors er til for. Arbeidsutvalget roser måten Anne stødig har ledet oppholdet gjennom disse årene, og det hun sammen med resten av FFA-teamet har fått til. Hun har utvist stor vilje og gjennomføringsevne, og skapt mye for mange. Anne er en stor ressurs lokalt så vel som i distriktet. Hun har høy kapasitet, og det er en stor trygghet å ha henne i bresjen for disse oppholdene. Hennes kompetanse fra arbeid med sårbare grupper, også utenfor Røde Kors, er en stor styrke og verdi for organisasjonen. Arbeidsutvalget beskriver Anne som positiv, tydelig og handlekraftig, og er svært glade for at hun prioriterer så mye av sin tid til Røde Kors-aktivitet. Vi er takknemlige for å ha Anne med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.