Månedens frivillig for september

Månedens frivillige for september er Marianne Seim Haaland og Evelyn Lauritsen. De er frivillige i henholdsvis Sandnes og Karmøy Røde Kors.

For september måned har arbeidsutvalget kåret to damer til månedens frivillig; Marianne Seim Haaland fra Sandnes Røde Kors og Evelyn Lauritsen fra Karmøy Røde Kors. Det første Marianne sier etter å ha blitt overrasket med utnevnelsen er at det hadde vært rart å bli nominert uten Evelyn.  Det hersker ingen tvil om at deres frivillig-innsats er tett knyttet til hverandre. De to startet sin Røde-Kors reise på ulike steder i landet. Marianne ble med i Odda Røde Kors i 1976. "Det var vennene mine på den tiden som fikk meg med i Ungdommens Røde Kors (URK), og senere ble jeg også med i hjelpekorpset", mimrer Marianne. Hun flyttet til Sandnes i 1979 hvor hun fortsatte som frivillig. Evelyn har vært frivillig i Karmøy Røde Kors i tjue år. "Jeg var medlem i flere år først, inntil Jenny Eriksen fikk "lokket" meg med da de trengte flere frivillige i besøkstjenesten", forteller Evelyn med et smil.

I sitt arbeid med turer for utviklingshemmede over de senere årene, har Marianne og Evelyn blitt et radarpar, og senest i september i år sørget de for nok en vellykket tur til Solgården i Spania. Innsatsen i forbindelse med denne turen er bakgrunnen for utnevnelsen som månedens frivillig. Med to som jobber så tett, besluttet arbeidsutvalget raskt at prisen skulle gå til begge. "Vi jobber veldig tett og finner gode løsninger i fellesskap. Kjemien mellom oss stemmer", beskriver Marianne.  Både Marianne og Evelyn har lenge jobbet med aktiviteter for utviklingshemmede i Røde Kors, og har begge et stort engasjement for denne gruppen. Begge to har i flere år også vært med på FFA-turer som frivillig. Siden 2011 har de sammen arrangert turer for deltakere med utviklingshemming; totalt syv turer til Slettestrand i Danmark, en tur til Casas Heddy, to turer til Reuma-Sol og en tur til Solgården.  "Jeg har lært utrolig mye om utviklingshemming gjennom årene som frivillig. Det å være med på disse turene gjør meg glad. Jeg ser deltakernes glede og mestring, og det betyr mye for meg", sier Evelyn. Evelyn har også datteren, svigersønnen og et barnebarn som også er frivillige i Karmøy Røde Kors med på turene, hvilket betyr mye for familien.

På samme måte forteller også Marianne om engasjementet for utviklingshemmede som har vært der hele tiden. Under "funksjonshemmedes år" i 1981 var Marianne en av flere frivillige i Sandnes Ungdommens Røde Kors (URK) som tok et NKS-kurs om utviklingshemming. Engasjementet i URK førte til oppstart av "Klubben" som fortsatt eksisterer den dag i dag og har ca. 50 deltagere med ledsagere. Her er Marianne også fortsatt aktiv. "Gleden deltakerne viser over å få reise på tur med Røde Kors er helt ubetalelig, og de opplever stor grad av mestring. Arbeidet er travelt, men veldig givende.  Det gir oss utrolig mange positive opplevelser, sier Marianne. De to turlederne ønsker også å rose de andre som deltar som frivillige på turene de arrangerer. "De er alle fantastisk flinke og fortjener også en takk".

Gjennom en årrekke har Marianne og Evelyn gjort en stor innsats i forbindelse med turene for utviklingshemmede. Disse frivillige driver aktiviteter som dekker klare lokale humanitære behov, til tross for at gruppen nå ikke er et av hovedfokusområdene nasjonalt - og dette er viktig. Arbeidsutvalget synes den jobben som har blitt lagt ned av de to er forbilledlig, og til inspirasjon for andre frivillige. Utvalget roser deres evne til samarbeid, og mener at resultatene tydelig viser hvor godt de fungerer sammen som et team og hvor godt de utfyller hverandre. Marianne og Evelyn viser et glødende engasjement for deltakergruppen i sine aktiviteter, så vel som for gjennomføringen av de ulike oppgavene før, under og etter turene. Den innsatsen som de to legger ned blir sett i organisasjonen, både lokalt og i distriktet for øvrig. Vi håper at det blir mange flere turer med disse to i årene fremover, og vi er svært takknemlige for å ha begge med oss i Røde Kors. Gratulerer så mye med kåringen.