Månedens frivillig for september

For september måned har arbeidsutvalget kåret John Sjursø som månedens frivillig. John sitter i omsorgsrådet i Stavanger Røde Kors og er leder i distriktets informasjonsutvalg. Han ble frivillig for vel 20 år siden, på den tiden Røde Kors hadde Momarkedet og derunder en vervekampanje for besøksvenner. «På den tiden hadde jeg vært støttekontakt i noen år for gutter i Stavanger med behov for en mannsfigur i livet sitt. Dette syntes jeg var utrolig givende. Konseptet med besøkstjeneste traff midt i blinken – og jeg meldte meg», forteller John. For han var ikke Røde Kors-interessen noe som kom inn med «morsmelken», men noe som ble trigget av egeninteresse i voksen alder.

Siden John startet som frivillig i besøkstjenesten, ballet det fort på seg. I tillegg til å være frivillig i aktiviteter, har han alltid likt å få jobbe med den organisatoriske biten. «Ikke lenge etter jeg hadde startet, fikk jeg en telefon fra Stavanger Røde Kors da jeg var på jobbreise i Oslo. De ville ha meg som varamedlem i omsorgsrådet», sier John smilende. Dette var starten på en rekke verv på ulike nivåer i organisasjonen. Fra lokalforeningen i Stavanger gikk ferden via distriktsråd omsorg der han var leder, til landsråd omsorg der han satt over tre perioder – den siste som leder. Nå er han pensjonist, og i tillegg til Røde Kors er det fire små på to bein, og en liten på fire bein som er de store hobbyene. John er tilbake der det hele startet, som aktiv frivillig i Stavanger Røde Kors, og han trives aller best med å være tett på aktivitetene der verdien skapes. I september fikk John det overordnede ansvaret for å holde i trådene og være kontaktpunkt mellom ulike ledd i forbindelse med den årlige familiedagen i Kongeparken. Hans innsats her førte til utnevnelsen som månedens frivillig. Arrangementet var det største av sitt slag gjennom tidene, og hele 1500 deltakere var med på moroa denne høstdagen. «Denne prisen tar jeg imot på vegne av alle de 50 frivillige og de ansatte som sammen fikk dette godt i havn. Jeg var bare en liten brikke i et stort maskineri», sier en overrasket og ydmyk John. Han presiserer viktigheten av at dette kommer tydelig frem.

Arbeidsutvalget roser John for hans innsats i forbindelse med familiedagen i Kongeparken. Dette er et viktig arrangement for Røde Kors i hele distriktet som når veldig mange av de vi er til for. John har sterke organisatoriske og kommunikative evner, og er flink til å samle trådene og sørge for tydelig og god informasjon. Han beskrives som en utpreget lagspiller som er svært omsorgsfull og med et brennende engasjement for medmennesker som trenger en hjelpende hånd. John er godt forbilde for andre frivillige i Røde Kors. Arbeidsutvalget roser spesielt måten han gladelig deler sine erfaringer og sin kompetanse på – et viktig bidrag til utvikling av organisasjonen vår. Det at han også evner å formidle aktiviteten gjennom aktuelle kanaler og forteller de gode historiene blant annet gjennom Røde Kors-avisa er en viktig del av den helhetlige tankegangen som arbeidsutvalget setter stor pris på. Med sine over 20 yrkesaktive år tilbakelagt i Stavanger Aftenblad, er John en stor ressurs på dette området. Vi er takknemlige for å ha John med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.