Månedens frivillig juli

For juli måned har arbeidsutvalget kåret Bjørn Harald Lye som månedens frivillig i Rogaland Røde Kors.

Bjørn Harald er frivillig både i hjelpekorpset og i ulike omsorgsaktiviteter i hele tre lokalforeninger; Sola, Stavanger og Sandnes.

Han meldte seg inn og ble aktiv i Røde Kors i 2010 da Stavanger Røde Kors søkte frivillige til aktiviteten «Buddy», en sosial møteplass for internasjonale studenter i byen. På denne tiden var Bjørn Harald selv student, og jobbet som frivillig med internasjonale studenter på Universitetet i Stavanger. Da han leste om denne Røde Kors-aktiviteten i Rogalands Avis, var han dermed ikke i tvil om at dette var midt i blinken.

– Buddy-aktiviteten ble starten, og siden har det bare ballet på seg, sier Bjørn Harald med et smil. Det å kunne gjøre en forskjell for andre er den store drivkraften.

Bjørn Harald beskriver det som at Røde Kors har noe for alle. Selv er han med i en rekke ulike aktiviteter. På Sola er han leder for omsorgsavdelingen og driver ungdomsdiskotek. Han holder kurs og bistår med administrative oppgaver i de ulike foreningene han er med i, og er aktivitetsleder for våketjenesten og vaktkoordinator for hjelpekorpset i Stavanger.

I juli var Bjørn Harald vaktkoodinator for Røde Kors-mannskapene under Gladmatfestivalen i Stavanger. For denne innsatsen har han blitt utnevnt som månedens frivillig. Dette betyr mye.

– Det er utrolig kjekt med anerkjennelse av det arbeidet man legger ned, og det gir stor motivasjon for videre innsats, sier han glad og overveldet. Bjørn Harald forteller at det ble lagt ned totalt 450 frivillighetstimer under årets Gladmat, et arrangement som trekker rundt 250.000 besøkende årlig.

– Under Gladmaten i år stilte hjelpekorpsere fra hele åtte ulike lokalforeninger opp, og som vaktkoordinator vil jeg takke alle som bidro til at den store kabalen gikk opp, også i år, sier han.

Han beskriver et godt samarbeid mellom foreningene og en sterk vilje til å få det til. Det er tydelig at Bjørn Harald trives med denne typen administrative oppgaver. Som frivillig i tre ulike foreninger, med og uten ansatte tilretteleggere, har han tatt på seg en del slike. Gjennom sitt brede engasjement kommer han i kontakt med mange mennesker; flere allerede når de har sitt første møte med organisasjonen når han holder introkurs. Bjørn Harald er glad i mennesker, og for han er det nettopp alle disse møtene som er det kjekkeste med Røde Kors.

Arbeidsutvalget roser Bjørn Harald for hans innsats i forbindelse med Gladmatfestivalen, som er en viktig arena og et stort oppdrag for Røde Kors i Rogaland. Koordinering av vaktene krever mye arbeid i forkant og underveis i arrangementet. Det kan være krevende å få dekket inn alle vaktene det er behov for, og Bjørn Harald har vist god evne til administrering av oppgaven.

Det at åtte hjelpekorps jobber sammen om Gladmaten betyr mye for samarbeidskulturen i Røde Kors i distriktet. Arbeidsutvalget synes dette viser hvor mye vi sammen kan få til, og berømmer Bjørn Harald for sitt fokus på dette samspillet.

Bjørn Harald beskrives som en frivillig med et enormt engasjement. Han er alltid smilende og vil det beste for alle rundt seg. Hans positivitet smitter, og han stiller opp der det trengs en hjelpende hånd.

Vi er takknemlige for å ha Bjørn Harald med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.