Månedens frivillig juni

For juni måned har arbeidsutvalget kåret Ola Breivik som månedens frivillig.

For juni måned har arbeidsutvalget kåret Ola Breivik som månedens frivillig.

Ola er frivillig både i hjelpekorpset og i ulike omsorgsaktiviteter i Sauda Røde Kors. Det var tilfeldigheter som førte til at Ola begynte i Røde Kors for snart 15 år siden. På denne tiden var han i heimevernet og samarbeidet med Røde Kors under leteaksjoner. «Jeg fikk også selv kjenne på behovet for hjelp i fjellet da kneet mitt låste seg oppe på en nut, men kom meg ned for egen maskin etter mange timer. Denne opplevelsen trigget ønsket om å hjelpe andre etter jeg var ferdig i heimevernet», forteller Ola. Som 43-åring begynte han i hjelpekorpset, og har vært aktiv siden. Ola beskriver samholdet og mangfoldet som det beste med å være frivillig i Røde Kors. «Man lærer lokalsamfunnet og folk å kjenne, og det gir meg mye mer enn det jeg selv gir», sier Ola.  

Gjennom årenes løp har Olas Røde Kors- innsats utviklet seg fra hjelpekorps til å også omfavne omsorgsaktiviteter som besøkstjeneste med hund og den nyoppstartede «Røde Kors tjeneste» som er et aktivitetstilbud for eldre og demente i Sauda. I juni var han primus motor blant de frivillige for integreringsturen «Hovlandsnuten opp» i regi av Rogaland og Sauda Røde Kors. Hans innsats i forbindelse med organisering av toppturen gjorde seg bemerket og førte til utmerkelsen som månedens frivillig. «Jeg ble forespurt av Per Arne (red.anm., daglig leder i Rogaland Røde Kors) om jeg kunne tenke meg å være med på dette da vi kom i snakk når jeg var på vei til en Røde Kors-vakt i Nordstøldalen. Jeg hadde lyst til å bidra og er typen som sier ja først og tenker etterpå», sier Ola med et smil. Han kom i kontakt med Junn på distriktskontoret som holdt i arrangementet på ansattsiden, og hjulene var i gang. Ola forteller at han så arrangementet som en mulighet for å bidra til å skape relasjoner mellom ulike kulturer og samtidig få vise frem det den norske fjellheimen har å by på - noe han brenner for. Med mange kontakter i lokalsamfunnet fikk Ola blant annet ordnet med innlosjering for alle i skianlegget i Lyngmyr og medaljer sponset av Eramet til deltakerne når de nådde målet. «Turen tok totalt 7 timer, og vi fikk med samtlige deltakere helt til topps. Da var det kjekt å kunne gi de en medalje til minne om turen», sier Ola. Han er tydelig på at det var mange som gjorde en stor innsats for å få dette til, og roser spesielt Ingar Saua som motivator i baktroppen underveis.

Arbeidsutvalget berømmer Ola for hans innsats med planlegging og gjennomføring av årets største felles integreringsarrangement for distriktet. Han beskrives som en stor ressurs og et utpreget «ja-menneske» som alltid er på og gir alt. Han er åpen for nye ideer, god til å tenke utenfor boksen, og har en sterk evne til å se muligheter i stedet for begrensninger. Med sitt store nettverk i lokalsamfunnet, bidrar han til å knytte ulike aktører sammen og slik løfte de aktivitetene han er med på. Ola er opptatt av å legge til rette for at alle som vil skal få være med og en flott ambassadør for Røde Kors-verdiene, både i distriktsammenheng og lokalt i Sauda. Vi er takknemlige for å ha Ola med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.