Månedens frivillig for november

For november måned har arbeidsutvalget kåret Hege Larsen som månedens frivillig.

Hege er blant annet nestleder i omsorgsrådet i Haugesund Røde Kors og aktivitetsleder for SMÅRK (Småbarnas Røde Kors). Hun har vært frivillig i Røde Kors i mer enn 10 år, og startet som frivillig på tur med Ferie for alle på sommeropphold ved Mjøsa. Etter dette har det blitt mange flere turer gjennom Røde Kors, både på Ferie på alle på Utsira, og på mange overnattingsturer i regi av omsorg i Haugesund Røde Kors. «Da jeg meldte meg som frivillig falt valget på Røde Kors siden jeg har en god venninne som alltid har vært med. Det at jeg jobber offshore gjorde også at jeg hadde en del tid til overs som jeg ville bruke på noe meningsfylt», forteller Hege. Det gir henne energi å se gleden blant deltakerne i de ulike aktivitetene, og vite at de gjør en forskjell.

MF Hege Larsen.jpg

Når Hege ikke er offshore, er hun svært aktiv i Røde Kors i Haugesund, spesielt innenfor aktiviteter for barn og barnefamilier som hun har et stort engasjement for. Hege er opptatt av at alle skal få de samme mulighetene, uansett bakgrunn og familiesituasjon. «Forskjellene på hva barn får av opplevelser på fritiden blir tydelige i svært ung alder, og det er viktig å bli inkludert i «gjengen» tidlig for at alle skal ha like muligheter senere i livet. Med de aktivitetene jeg jobber med for barn med turer og fritidsaktiviteter, forebygger vi samfunnsforskjeller», sier Hege. Hun forteller videre at Haugesund kommune etterspurte aktivitet for barnehagebarn da de så et økende behov hos denne gruppen. I aktivitetene for småbarn er foreldrene også med, og det er fokus på at de skal få gode opplevelser sammen.

For Hege er det viktig at budskapet om like muligheter for barn når ut, også utenfor organisasjonens grenser. For hennes innsats med å sette fokus på et viktig tema lokalt og for talspersonrollen i forbindelse med avisoppslaget om barnefattigdom i Haugesunds Avis i november, har hun blitt utnevnt som månedens frivillig. «Undersøkelser gjort av Ungdata viser at det nå er over 10% av bosatte barn i Haugesund som lever under fattigdomsgrensen, og at forskjellene i vår kommune er større enn landsgjennomsnittet», forteller Hege. Haugesund Røde Kors jobber spesifikt opp mot denne gruppen, men for henne var det viktig at dette budskapet kom ut til alle i Haugesund nå når det nærmer seg jul - en tid der det skjer mye for noen og lite for andre. Haugesunds Avis laget en sak, og tematikken kom opp i lyset. «Alle kan gjøre noe. Kanskje ta med et ekstra barn på kino i romjulen?», oppfordrer Hege. Som nestleder i omsorgsrådet i Haugesund Røde Kors jobber Hege også mye med omsorgsberedskap og fokus på medmenneskelighet i krisesituasjoner, og hun forteller at foreningen har kommet langt med å involvere alle avdelinger i det viktige beredskapsarbeidet.

Som svært aktiv frivillig innenfor omsorgsaktiviteter for barn i Haugesund, har Hege vist et stort engasjement for en sårbar gruppe som er et av de store satsningsområdene i Røde Kors. Arbeidsutvalget roser Hege for å ha forstått viktigheten av at budskapet også når mannen i gata, slik at organisasjonen igjennom synlighet kan skape enda mer humanitær aktivitet for de som trenger det. Hege har utvist trygghet og kunnskap i rollen som talsperson for lokalforeningen i Haugesund, og satt søkelys på et viktig tema i en del av året hvor ekstra mange ønsker å hjelpe. Arbeidsutvalget beskriver Hege som en person som alltid står på for det hun brenner for, og med sterke organisatoriske evner. Hun styrer de aktivitetene hun har ansvar for med en stødig hånd, og har alltid god kontroll og oversikt. Vi er takknemlige for å ha Hege med oss i Røde Kors, og gratulerer så mye med utmerkelsen.