Oppstart av turgruppe

Det er startet opp en ny turgruppe i regi av Rogaland Røde Kors. Alle som ønsker er hjertelig velkommen til å delta.

Turgruppa er for alle som liker å gå tur, og er et tilbud til alle i Rogaland. Oppstart for turgruppa er lørdag 11.februar, da blir det tur til Sandvedparken. Påmelding til turansvarlig, eller ved å melde seg på via Facebookgruppa "Turgruppe Røde Kors": https://www.facebook.com/groups/1395282733828892/