Årsmøte 2022

Velkommen til Årsmøte i Sandnes Røde Kors 24.02.22 kl. 19:00

Alle som ønsker å delta må melde seg på innen 21.02.22 kl. 18:00. Møtet vil bli tilpasset de gjeldende Korona- regler og veiledere.
Påmelding til post@sandnesrodekors.no senest 21.02.22 kl 18:00. 

Før den offisielle delen av årsmøtet blir det utdeling av Frivillighetsprisen fra Sandnes kommune v/ ordfører Stanley Wirak.

DAGSORDEN

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av 2 delegater til signering av protokoll
 5. Valg av tellekomite og registrering av antall stemmeberettigede
 6. Årsberetning for 2021
 7. Regnskap for 2021
 8. Handlingsprogram og budsjett for 2022
 9. Innkomne forslag
 10. Valg av styre og valgkomite
 11. Valg av revisor

Sakspapirer vil bli lagt ut på Sandnes Røde Kors sin side på Korsveien.

Sandnes 07. februar 2022

Styret i Sandnes Røde Kors 
Kåre Lunde (leder)