Årsmøte 2023

Det innkalles til Årsmøte i Sandnes Røde Kors den 23. februar klokken 19:00 på Røde Kors-huset i Roald Amundsensgate 20.


DAGSORDEN
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av 2 delegater til signering av protokoll
5. Valg av tellekomite og registrering av antall stemmeberettigede
6. Årsberetning for 2022
7. Regnskap for 2022
8. Handlingsprogram og budsjett for 2023
9. Innkomne forslag
10. Valg av styre og valgkomite
11. Valg av revisor

Sakspapirer vil bli lagt ut på Sandnes Røde Kors sin side på Korsveien.

Sandnes 01. februar 2023
Styret i Sandnes Røde Kors
Kåre Lunde (leder)