ÅRSMØTE 2024

Velkommen til Årsmøte i Sandnes Røde Kors, torsdag 22. februar kl. 19:00

Det innkalles til Årsmøte i Sandnes Røde Kors, torsdag 22. februar kl. 19:00 på Røde Kors-huset i Roald Amundsensgate 20.
 
DAGSORDEN
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av 2 delegater til signering av protokoll
5. Valg av tellekomite og registrering av antall stemmmeberettige
6. Årsberetning for 2023
7. Regnskap for 2023
8. Handlingsprogram og budsjett for 2024
9. Innkomne forslag
10. Valg av styre og valgkomite
11. Valg av revisor

Sakspapirer blir lagt ut på Sandnes Røde Kors sin side på Korsveien.
Styret
Sandnes Røde Kors
Kåre Lunde (leder)