Guide for asylsøker

Ønsker du å være med på vårt nye prosjekt «guide for asylsøkere i Sandnes. Da hører vi gjerne fra deg.

Ønsker du å være med på vårt nye prosjekt «guide for asylsøkere i Sandnes. Da hører vi gjerne fra deg.

Sandnes Røde Kors i samarbeid med Sandnes Mottakssenter (HERO) er i startfasen for en ny aktivitet «guide for asylsøkere».
I første omgang er dette et prøveprosjekt hvor vi har som mål å få til en del koblinger mellom frivillige guider og asylsøkere i løpet av høsten 2016. Erfaringene fra denne perioden vil bli tatt med i evalueringen av hvordan aktiviteten skal videreføres og bli en fast aktivitet i Sandnes Røde Kors. Prosjektet har også fått økonomisk støtte fra Integrering- og Mangfolds direktoratet (IMDi), og ble omtalt i en artikkel i Stavanger Aftenblad (nett og papirversjon) den 01.08.2016

Denne aktiviteten skal i likhet med alle andre Røde Kors-aktiviteter være forankret i lokal frivillighet, kvalitetssikret, synlig og forutsigbar. Aktivitetens fremste formål er å bidra til en bedre velkomst for asylsøkere, samt fremme inkludering av asylsøkere i det norske lokalsamfunnet.

Det er i dag en del asylsøkere som har bodd flere år på mottak. Det forventes også at behandlingstiden på søknader vil øke i fremtiden. På bakgrunn av dette har vi i Sandnes Røde Kors har i samarbeid med Hero identifisert et behov for at noen asylsøkere vil kunne trenge tilsvarende tilbud som gis gjennom Flyktningguiden.

Røde Kors tilbyr kurs og opplæring for alle som ønsker å være guide for asylsøkere.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Kontaktperson: Jørn Waalen