Frivillig i Sandnes Røde Kors

Sandnes Røde Kors inviterer alle nye frivillige til introduksjonskurs. Her informerer vi om organisasjonen og hvilke aktiviteter du kan engasjere deg i.

Vi har alltid behov for nye frivillige i Sandnes Røde Kors. Her kan du engasjere deg i minst 14 ulike aktiviteter.

Meld deg som frivillig her www.mittrodekors.no

Hvordan blir jeg frivillig? 

Det første du må gjøre for å bli frivillig er å fylle ut skjemaet. Dette må du også gjøre for å melde deg på "Introkveld". Meld deg på her: www.mittrodekors.no

Sandnes Røde Kors inviterer alle nye frivillige til en felles introkveld hvor det informeres om organisasjonen og hvilke aktiviteter du kan engasjere deg i.
Når man melder seg som frivillig får man en invitasjon til kurset med en oversikt over kursdatoer. Du kan velge hvilken dato som passer best for deg. Deltagelse på kurset er første skritt til å bli frivillig i Røde Kors.

Kurset er delt inn i én kursdel og én informasjonsdel

På kursdelen får du en innføring I Røde Kors sin historie, prinsipper og verdigrunnlag. I tillegg lærer du om organisasjonens arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

På informasjonsdelen vil du få informasjon om aktiviteter som tar imot frivillige, og hvilke tilbud og krav disse har. Målet er å gjøre det lettere å velge en aktivitet som passer for deg. Du vil på slutten av kurset velge hvilken aktivitet som er relevant for deg ved avkrysning på en oversikt over aktivitetene som trenger frivillige.

Målgruppe: 

  • Alle som ønsker å bli frivillige i Sandnes Røde Kors.
  • Forhåndskrav: Ingen
  • Varighet: 3 timer (18:00 - 21:00)


Introkvelder:  Dato for introkveld våren  2024: 6/2 (engelsk), 11/3, 13/5

Sted: Sandnes Røde Kors, Roald Amundsens gate 20, Sandnes 
Påmelding: Du kan melde deg på introkveldene her