Om Sandnes Røde Kors

Følg med på hva som rører seg i Sandnes Røde Kors.
Som frivillig i Røde Kors kan du delta på mange varierte kurs. Se kursoversikten hos Stavanger Røde Kors.
Sandnes Røde Kors inviterer alle nye frivillige til introduksjonskurs. Her informerer vi om organisasjonen og hvilke aktiviteter du kan engasjere deg i.
Sandnes Røde Kors disponerer en hytte/vaktstasjon på Sinnes i Sirdal kommune. Hytta har en utleiedel med ca 40 sengeplasser.