Røde Kors hytta på Sinnes

Sandnes Røde Kors disponerer en hytte/vaktstasjon på Sinnes i Sirdal kommune. Hytta har en utleiedel med 55 sengeplasser.

Røde Kors hytta har god standard med innlagt strøm, vann og kloakk. I vintersesongen er Hjelpekorpsets vaktstasjon bemannet i helger og vinter- og påskeferien.  

Hytta har en utleiedel med 55 sengeplasser. Utleiedelen leies ut til bedrifter, skoleklasser, lag og foreninger med mer. Det er mulighet for å leie hele året med unntak av vinterferien og påskeferien.


NB! Hytta er langtidsutleid ut 2023. For alternative tilbud, se www.svanevatn.no eller kontakt  Rogaland Røde Kors på e-post: postrogaland@redcross.no 

 Røde Kors hytta ligger bak Fjellstua opp mot Sinnestunet.