Frivillig i Stavanger Røde Kors

Vi har alltid behov for nye frivillige i Stavanger Røde Kors. Her kan du engasjere deg i en eller flere av våre mange aktiviteter.

Hvordan blir jeg frivillig?

Klikk på denne linken og registrer deg. 

Info til nye frivillige:

Stavanger Røde Kors inviterer alle nye frivillige til en felles Introkveld. Her vil du delta på Startkurs for nye frivillige samt få informasjon om hvilke aktiviteter du kan engasjere deg i. Når man melder seg som frivillig via linken over får man en invitasjon til Introkvelden med en oversikt over ulike kursdatoer. Du velger selv hvilken dato som passer best for deg.

Deltagelse på kurset er obligatorisk og første skritt mot å bli frivillig.

Innhold:

Kurset er delt inn i en kursdel og en informasjonsdel.
På kursdelen får du en innføring i Røde Kors historie, prinsipper og verdigrunnlag, i tillegg til organisasjonens arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

På informasjonsdelen vil du få informasjon om aktiviteter som tar imot frivillige, og hvilke tilbud og krav disse har.  Målet er å gjøre det lettere å velge en aktivitet som passer for deg.  Du vil på slutten av kvelden velge hvilken aktivitet du ønsker å være med på.

Målgruppe:

Alle som ønsker å bli frivillige i Stavanger Røde Kors.

Forhåndskrav:

Ingen

Varighet:

Fra kl. 17.30 - 21.00

Sted:

Røde Kors huset i Thiisabakken 3, 4010 Stavanger

Introkvelder våren 2024:

  • 10. januar (kurs avholdt)
  • 6. februar (kurs avholdt)
  • 6. mars (kurs avholdt)
  • 11. april (kurs avholdt)
  • 14. mai (kurs avholdt)
  • 17. juni 

Påmelding:

Du melder deg på ved å svare på invitasjonen du får når du melder deg som frivillig i Stavanger Røde Kors.