Om Stavanger Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisasjon som velger sine styrende organer på lokalforeningenes årsmøte.

Vi jobber med å bistå frivillige og legge til rette for god humanitær aktivitet.
Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som sikrer at vi utfører vårt humanitære oppdrag på best mulig måte.
Alle frivillige i Røde Kors får grundig opplæring og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.
Vi har alltid behov for nye frivillige i Stavanger Røde Kors. Her kan du engasjere deg i en eller flere av våre mange aktiviteter.
I en serie artikler presenterer vi historien til Stavanger Røde Kors. Ikke krediterte bilder er hentet fra arkiver hos Røde Kors og Stavanger Aftenblad. Artiklene er skrevet av Birger Lindanger.
Trenger du hjelp til å komme i gang med livet etter soning eller rusbehandling? Vi står klare til å hjelpe deg de første skrittene på veien tilbake.