Organisering Stavanger Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisasjon som velger sine styrende organer på lokalforeningenes årsmøte.

Stavanger Røde Kors er kontinuerlig på utkikk etter mennesker som også kan tenke seg å ta et større ansvar og stille på valg til enten lokalforeningsstyret eller de ulike rådene. Som frivillig tillitsvalgt er du med på å bestemme og legge føringer for hvordan Stavanger Røde Kors skal utføre sitt humanitære arbeid i fremtiden. 

Dersom du er interessert og vil vite mer om dette så ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post: stavanger@redcross.no eller på tlf. 51 52 38 50.

Avdekke, hindre og lindre nød

Røde Kors arbeider etter mandatet om å avdekke, hindre og lindre nød. Stavanger Røde Kors har ca. 4000 medlemmer og ca. 900 frivillige som bidrar til dette. Styrende for all vår virksomhet både nasjonalt og internasjonalt er våre 7 hovedprinsipper; humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Det frivillige arbeidet er organisert i tre avdelinger; Omsorg, Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom.

Omsorg

I omsorg jobber vi med mennesker som av ulike årsaker befinner seg i sårbare livssituasjoner. Omsorgsavdelingen i Stavanger er organisert i fagfeltene oppvekst, flerkultur og sosial inkludering og består av mange ulike aktiviteter. Her kan man bidra mye bare ved å være medmenneske.

Hjelpekorps

Hjelpekorpset i Stavanger Røde Kors har mange oppdrag og er til stede i byen både gjennom beredskapsarbeid og sanitetsvakter. I vinterhalvåret har Hjelpekorpset beredskap i Hunnedalen.

Røde Kors Ungdom

Stavanger Røde Kors Ungdom er dessverre ikke en aktiv avdeling hos oss. Vi har derimot en egen satsning på ungdom via et prosjekt som heter Fellesverket. Les mer om det på forsiden.