Styret

Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som sikrer at vi utfører vårt humanitære oppdrag på best mulig måte.

Styret består av følgende medlemmer:

Leder: Turid Myhra
mob. 915 73 053, turid.myhra@rodekors.org

Nestleder: Øyvind Kirkhus
mob. 909 34 187, oyvind.kirkhus@rodekors.org

Styremedlem: Caria N. Rakstang
mob. 916 15 858, carina.rakstang@gmail.com

Styremedlem: Bjørn Harald Lye
mob. 412 02 318, bjorn.lye@rodekors.org

Styremedlem: Olav Nybø
mob. 412 70 887, olav.nybo@lyse.net

Styremedlem: Erik Ertsland Askvik
mob. 997 12 922, askvik@gmail.com

Varamedlem 1: Mari-Marthe Aamold
mob. 980 97 364, marimarthe.aamold@gmail.com

Styremedlem Hjelpekorps: Ludvig Sande
mob. 906 11 000, korpsleder@srkh.no

Styremedlem Omsorg: Cathrine Savic Eikeland
mob. 994 13 032, cath.roed68@gmail.com