Ansatte

Alle ansatte jobber med å tilrettelegge for god frivillig aktivitet

Berit ny 1

Berit Hårr Østerhus

Daglig leder
Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 976 28 828
E-post: berit.osterhus@redcross.no

Silje2

Silje Rishaug Hansen

Prosjekt- og frivillighetskoordinator Barn og Unge
Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 901 59 622
E-post: silje.hansen@redcross.no

Veronika portrett 13.11.19

Veronika Dagestad

Prosjekt- og frivillighetskoordinator Migrasjon
Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 932 68 877
E-post: veronika.dagestad@redcross.no                                      

Birgitte2

Birgitte Nordnes

Prosjekt- og frivillighetskoordinator Sosial Inkludering
Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 907 86 958
E-post: birgitte.nordnes@redcross.no

Ingrid N portrett 13.11.19

Ingrid Neteland

Prosjektleder Nettverk etter soning 
Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 901 65 359
E-post: ingrid.neteland@redcross.no