Stavanger Røde Kors - historien

I en serie artikler presenterer vi historien til Stavanger Røde Kors, fra det første forsøket på å danne en forening i 1896 til dagens mangfoldige virksomhet. Artiklene er skrevet av Birger Lindanger.