Frivillig i Stavanger Røde Kors

Vi har alltid behov for nye frivillige i Stavanger Røde Kors. Her kan du engasjere deg i en eller flere av våre mange aktiviteter.

Hvordan blir jeg frivillig?

Klikk på denne linken og registrer deg. (Dette må du også gjøre for å melde deg på "Introkveld").

Info til nye frivillige:

Stavanger Røde Kors inviterer alle nye frivillige til en felles Introkveld hvor vi informerer om organisasjonen og hvilke aktiviteter du kan engasjere deg i. Når man melder seg som frivillig får man en invitasjon til kurset med en oversikt over ulike kursdatoer. Du velger selv hvilken dato som passer best for deg.

Deltagelse på kurset er første skritt til å bli frivillig.

Innhold:

Kurset er delt inn i en kursdel og en informasjonsdel.
På kursdelen får du en innføring i Røde Kors historie, prinsipper og verdigrunnlag, i tillegg til organisasjonens arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

På informasjonsdelen vil du få informasjon om aktiviteter som tar imot frivillige, og hvilke tilbud og krav disse har.  Målet er å gjøre det lettere å velge en aktivitet som passer for deg.  Du vil på slutten av kurset velge hvilken aktivitet som er relevant for deg ved avkrysning på en oersikt av de forskjellige aktivitetene Stavanger Røde Kors engasjerer seg i.

Målgruppe:

Alle som ønsker å bli frivillige i Stavanger Røde Kors.

Forhåndskrav:

Ingen

Varighet:

3 timer (kl. 18 - 21)

Sted:

Røde Kors huset i Thiisabakken 3, 4010 Stavanger

Introkvelder våren 2021:

Introkurset gjennomføres digitalt inntil videre pga Covid-19 situasjonen. Mer informasjon om dette får du per e-post etter at du har meldt deg som frivillig.

Påmelding:

Du melder deg på ved å svare på invitasjonen du får når du melder deg som frivillig i Stavanger Røde Kors (gjelder fysisk Introkveld).