Kursoversikt

Alle frivillige i Røde Kors får grundig opplæring og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.

Obligatoriske grunnkurs

Vi har tre obligatoriske grunnkurs som er Introduksjon til Røde Kors, førstehjelpskurs og psykososial førstehjelpskurs. Disse kursene er en del av et geografisk samarbeid mellom Stavanger, Sandnes og Sola Røde Kors og dermed åpne for påmeldinger fra alle tre lokalforeningene.

 

I tillegg til kursene nevnt over, har mange aktiviteter egne kurs for sine frivillige.