Styret

Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som sikrer at vi utfører vårt humanitære oppdrag på best mulig måte.

Styret består av følgende medlemmer:

Leder: Pål Flemming Bang
mob.916 33 665, pal.bang@rodekors.org

Nestleder: Svein Petter Svendsen
mob.907 80 002, sveinp@gmail.com

Medlem: Anne Sofie Grønn
mob.977 79 029, annesofiegronn@gmail.com

Medlem: John Einar Sjursø
mob.911 01 613, jsjursoe@online.no

Medlem: Stein Egil Næss
mob.916 47 450, stegn52@gmail.com

Medlem: Monica Skuterud
mob.922 22 377, monica.skuterud@gmail.com

Varamedlem: Odd Erik Flaatin
mob.908 32 746, kire09@gmail.com

Medlem Omsorg: Grethe Stødle
mob.900 79 763, grethe.rko@gmail.com

Medlem Hjelpekorps: Ludvig Sande
mob.906 11 000, korpsleder@srkh.no