Styret

Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som sikrer at vi utfører vårt humanitære oppdrag på best mulig måte.

Styret består av følgende medlemmer:

Leder: John Einar Sjursø
mob. 911 01 613, jsjursoe@online.no

Nestleder: Stein Egil Næss
mob. 916 47 450, stegn52@gmail.com

Styremedlem: Svein Petter Svendsen
mob. 907 80 002, sveinp@gmail.com

Styremedlem: Grethe Stødle
mob. 900 79 763, grethe.stodle@rodekors.org

Styremedlem: Martha Nedrebø Andersen
mob. 450 05 095, martha_andersen_84@yahoo.no

Styremedlem: Arvid Nesse
mob. 990 95 288, arvidnesse.an@gmail.com

Varamedlem 1: Cecilie Guldbrandsen
mob. 977 80 453, ceciliegul@gmail.com

Varamedlem 2: Emil Hana Voss
mob. 479 96 600, emil.voss@lyse.net

Styremedlem Hjelpekorps: Ludvig Sande
mob. 906 11 000, korpsleder@srkh.no

Styremedlem Omsorg: Cathrine Savic Eikeland
mob. 994 13 032, cath.roed68@gmail.com