Styret

Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som sikrer at vi utfører vårt humanitære oppdrag på best mulig måte.

Styret består av følgende medlemmer:

Leder: Pål Flemming Bang
mob. 916 33 665, pal.bang@rodekors.org

Nestleder: John Einar Sjursø
mob. 911 01 613, jsjursoe@online.no

Styremedlem: Svein Petter Svendsen
mob. 907 80 002, sveinp@gmail.com

Styremedlem: Grethe Stødle
mob. 900 79 763, grethe.stodle@rodekors.org

Styremedlem: Stein Egil Næss
mob. 916 47 450, stegn52@gmail.com

Styremedlem: Cyntia Myrnes
mob. 402 25 525, cynthiamyrnes@gmail.com   

Varamedlem 1: Zorica Vojinovic
mob. 413 47 967, zorica.vojinovic5@gmail.com

Varamedlem 2: Martha Nedrebø Andersen
mob. 450 05 095, martha_andersen_84@yahoo.no

Styremedlem Hjelpekorps: Ludvig Sande
mob. 906 11 000, korpsleder@srkh.no

Styremedlem Omsorg: Cecilie Guldbrandsen
mob. 977 80 453, ceciliegul@gmail.com