Hjelp oss å ta i eit tak for aktivitet og beredskap i Suldal Kommune, din støtte vil aktivisere barn og unge samt hjelpeog redde liv!