Kontakt Suldal Røde Kors

Vakttelefon Hjelpekorps: 91 51 62 13 (Døgnbemannet)

E-post: suldalrodekors@outlook.com

Korpsleder Kari Steine

E-post: kari.steine@hotmail.com

Tlf: 95 80 02 32

Operativ leder Kjetil Åsland Nevøy

E-post: kjetilnev94@hotmail.com

Tlf: 41 74 24 94