Vindafjord Røde Kors

Vindafjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
PB 49, 5583 VIKEDAL
E-post
mangor_baardsen@hotmail.com
Leder
Mangor Bårdsen
Nestleder
Sivert Krokedal

Her finner du oss på vår Facebook-side