Årdal i Sogn Røde Kors på «Dans utan grenser». Foto: Årdal Røde Kors. Vis bildetekst
Årdal i Sogn Røde Kors på «Dans utan grenser». Foto: Årdal Røde Kors.

Årdal Røde Kors

Våre frivillige driv omsorgsaktivitetar for å trygge og støtte medmenneske i lokalsamfunnet. Bli med du òg, så kan me hjelpe endå fleire - saman.

Adresse
c/o Ingrid Norbye-Antonsen, Dalavegen 44 A, 6885 ÅRDALSTANGEN
Telefon
91879729
E-post
ardalsrk@gmail.com
Leder
Patricia Diane Seglem Lægreid
Nestleder
Veronica Johansen Hellebø
på tur2 (2)
Besøkstjenesten og bebuare på Sjukeheimen på tur til Indre Ofredal. Foto: Årdal Røde Kors.

Vårt mandat

Røde Kors er ein internasjonal organisasjon som arbeider for å hindre og lindre naud. I Årdal i Sogn Røde Kors tar me dette ned på lokalplan ved å gje tilbod om sosial kontakt og støtte til dei som treng det. Vil du vite meir om kva det inneber i praksis? Les om våre aktivitetar under, eller besøk Årdal Røde Kors si Facebook-side.

Arbeidet vårt er eine og åleine basert på frivillig innsats frå eldsjeler i lokalmiljøet. Me inviterer deg til å bli ein del av fellesskapen vår, slik at du òg kan få kjenne på gleda ved å hjelpa andre.

Styret (3)
Årdal i Sogn Røde Kors i nye lokaler. Foto: Sogn Avis

Alternativt kan du bli medlem, og på den måten mogleggjere vårt arbeid gjennom di støtte. Eit ordinært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg under 26 år.

Våre aktivitetar.